Зъбният камък

Ако зъбната плака е палатковият лагер, то зъбният камък е крепостната стена на микробите във вашата уста. Зъбният камък се образува в резултат на работата на микробите и като ефект от обмяната на веществата на организма.

Вече ви споменах за организирания процес по натрупването и организацията на зъбната плака. Съвсем паралелно в устата върви постоянно слюноотделяне. Слюнката има различни функции. Тя се образува от големите и малки слюнчени жлези и представлява течност, съдържаща най=вече вода , но също така и органични и неорганични (минерални) съединения. Тези съставки имат свойството да се струпват около даден център и да кристализират. Типичен пример е котленият камък, който можете да видите върху дъното на съд, в който често се изпарява вода. Това е изкристализиралата минерална съставка на водата.

Създадената стройна организация на зъбната плака е прекрасен притегателен център за минералите от слюнката. Този органичен матрикс „плаче” да бъде бетониран вследствие на потока твърди микрочастици, които търсят своя убежище. Чували сте, че различните хора трупат различно количество и с различна скорост зъбен камък. Това е свързано с различните типове обмяна на веществата или в частия случай тук – всеки индивид има свой уникален състав на слюнката. Бързината на натрупване на камъка разбира се зависи и от стриктността на отстраняване на плаката, хранителните навици и разбира се тютюнопушенето, което е основен фактор за по-бързото натрупване на камък.

почистване на зъбен камък

В плаката микробите оформят своите ниши, в които си живеят. В зъбния камък килийките вече имат своите твърди стени. Погледнат под микроскоп зъбния камък има порестата структура на варовикова скала. Тук бактериите са напълно барикадирани, намерили са своето убежище. Оттам не може да ги извади никакво средство за лична хигиена – паста, четка или конец. Живеят си необезпокоявани по техните правила и закони, ползват от благата в устната кухина и невинаги се съобразяват с правилото да не вредят.

Зъбният камък се натрупва на определени места в по-големи количества – това са вътрешните повърхности на долните резци в близост до венеца и външните повърхности на горните кътници, отново около венеца. Това не се случва случайно. Точно срещу тези зъбни повърхности изливат потоци слюнка големите слюнчени жлези.

зъбен камък почистване

Основният проблем, за който е отговорен зъбния камък е възпалението на венците. Като първо се появява – лесно кървене. Образуван на нивото на венеца, зъбният камък има склонност да „прораства” и под венеца. Подвенечния камък е много жилав, черен и създава аеробни условия за далеч по-агресивни микроби.

Зъбният камък не подлежи на почистване от ежедневната устна хигиена. Той се отстранява от стоматолог чрез така наречената клинична устна хигиена. В наше време с ултразвуков апарат се премахва всеки зъб, джобчето около него, междузъбните пространства. На финала на процедурата зъбите се полират, с което се премахват грапавините, около които лесно може започва нова кристализация от слюнката. Така се почистват и външните оцветявания , като в резултат на това имаме ефект на външно избелване на зъбите. Препоръчваме ви ви да правите това почистване два пъти годишно, за да предпазвате зъбите и венците си здрави, като премахвате тази барикада на микробите.