СИЛАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВИТЕ ПОСТОЯННИ ДЪВКАТЕЛНИ ЗЪБИ НА ДЕЦА ОТ 6 ДО 8 ГОДИНИ