СИЛАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВИТЕ ПОСТОЯННИ ДЪВКАТЕЛНИ ЗЪБИ НА ДЕЦА ОТ 6 ДО 8 ГОДИНИ

silanizaciqКариесът в ранна детска възраст най- често засяга дъвкателната повърхност на новопробили молари и премолари, тъй като те пробиват с недоизградени (дълбоки) фисури (вдлъбнатини, ямки). Запълването на ямките с полимерни материали е известно като метод за запечатване на фисурите, а средствата, с които го постигаме – силанти.
Всички дъвкателни зъби пробиват с „дефект“, наречен дълбоки фисури, който допринася за задържане на плака. Образуването на дъвкателната повърхност започва от най-високата част на зъба (туберкул), която е най-правилно изградена и най-добре минерализирана. „Ямките” се изграждат последни и тяхната минерализация е най-слаба, а емайлът им е най-тънък.
Специфиченият релеф е предпоставка за лесно навлизане на хранителни остатъци и бактерии, а от там и за формирането на зъбна плака, която трудно се самопочиства. Слюнката също не може да реализира своето действие, четката за зъби трудно достига до дъното на дълбоката фисура. Към всичко това се добавя и недостатъчната височина на пробиващия зъб, поради което той не участва в дъвчене, образуването на плака е засилено и безпрепятствено. Ако здравите дълбоки ямки се запълнят непосредствено след пробива, се премахва и основната причина за ранния кариес.
При децата силанизацията има много голям смисъл, тъй като те най-често не поддържат оптимална хигиена.
Силантите се поставят върху дъвкателната повърхност на зъбите до 2 години след пробива. Това е периодът, в които те „узряват” окончателно.

Ние от Angel Dent толерираме детското здраве и сияйните усмивки, и с този информационен блок отбелязваме колко е важна силанизацията за вашите деца.

Запишете Вашето дете за Силанизация през 2017г. на 20 октомври в стоматологичен кабинет Angel Dent.

Срокът за записване е до 16 октомври на място в кабинета или на телефонен номер 0896635426.