silanizaciq

СИЛАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВИТЕ ПОСТОЯННИ ДЪВКАТЕЛНИ ЗЪБИ НА ДЕЦА ОТ 6 ДО 8 ГОДИНИ

Кариесът в ранна детска възраст най- често засяга дъвкателната повърхност на новопробили молари и премолари, тъй като те пробиват с недоизградени (дълбоки) фисури (вдлъбнатини, ямки). Запълването на ямките с полимерни материали е известно като метод за запечатване на фисурите, а средствата, с които го постигаме – силанти. Всички дъвкателни зъби пробиват с „дефект“, наречен дълбоки[…]